ترمینال فونیکس صاف 4 پین - 3.81

Phonix 4Pin straight 3.81mm


برند : KEFA