ترمینال فونیکس صاف 3پین - 3.81

Phonix 3 Pin straight 3.81mm


برند : KEFA