ترمینال فونیکس صاف 2پین - 3.81

Phonix 2Pin straight 3.81mm


برند : KEFA